Ein Schritt weiter … für die Hunde

Einen Schritt weiter ist man im Rumänischen Parlament betreffend der Entscheidung für eine humane Lösung für die Strassenhunde

A good step forward in the Romanian Parliament regarding the finding a humane solution for the stray dogs

(RO/EN: scroll please)

Stefan Bernhard Eck MEP's photo.

Deutsche Übersetzung u.A. hier verfügbar/ German translation can be found here

bun pas înainte în Parlamentul României privind găsirea unei soluții umane pentru câinii comunitari

We succeeded today (May 5th 2015) to make a good step forward at the Commission for Public Administration of the Deputies Chamber regarding the draft law for managing in a humane way the problem of the stray dogs (by sterilizing, adoptions and so on, not by the mass killing of them).

At the beginning of the meeting we thought that there were two options: one to be rejected by the Commission (most probably) or to receive a favorable Report (very low chances). Happily a third option came up during the debates!

I tried to argue that the current laws generate only a significant spending of public funds without solving the problem. I told to my colleagues that this huge suffering of the stray dogs and also of the people who love and try to save them is useless and against the moral values of a civilized society. I quoted the World Health Organization which stated in 1990 that the mass killing of the stray dogs is inefficient and there are other ways to solve this problem in a civilized manner.

I have to thank to Mr. Claudiu Dumitriu who I invited to this debate in order to defend the draft law and who had a very good speech in favor of it!

During the discussions which were quite long (about one hour) few members of the Commission said that they have understood that this draft law is a complex and an important one and that it deserves more attention and deeper debates.

One of them made the proposal to postpone a decision of the Commission in favor or against the draft law. They wanted to give a chance for a larger debate together with local authorities and experts. The proposal was accepted!

So the Commission will postpone the decision for one month. During this time the Commission will try to find and understand the points of views of those who are involved and interested in this issue. The good thing is that we can talk about this in the parliament without being influenced by a recent emotional event and I hope that the debate will be more rational than it was in September 2013.

So it’s a good step forward because at least there is a chance for a larger debate. I hope that those who support this cause will be involved more than ever during this crucial month.

PS: today I worn my ‘lucky’ wink emoticon t-shirt with a nice puppy and this message: “I have confidence in people, don’t kill me…”

Remus Cernea
Independent MP
The Deputies Chamber of the Romanian Parliament


Un bun pas înainte în Parlamentul României privind găsirea unei soluții umane pentru câinii comunitari

Astăzi (5 mai) am reușit să facem un important pas înainte la Comisia pentru Administrație Publică a Camerei Deputaților în privința proiectului de lege pentru a gestiona într-un mod uman problema câinilor comunitari (prin sterilizare, adopții șamd, nu prin uciderea lor în masă).

La începutul ședinței ne gândeam că sunt două opțiuni: aceea de a primi Raport negativ (cel mai probabil) sau de a primi Raport favorabil (cu șanse mici de a se întâmpla). Din fericire, o a treia opțiune a apărut în timpul discuțiilor!

Am încercat să argumentez că legile actuale generează doar o importantă cheltuială a fondurilor publice fără a rezolva problema. Le-am spus colegilor că această imensă suferință a câinilor comunitari și a oamenilor care îi iubesc și încearcă să îi salveze este lipsită de sens și contravine valorilor morale ale unei societăți civilizate. Am citat Organizația Mondială a Sănătății care a afirmat, încă din 1990, că uciderea în masă a câinilor comunitari este ineficientă și că există alte căi pentru rezolvarea acestei probleme într-o manieră civilizată.

Trebuie să îi mulțumesc domnului Claudiu Dumitriu pe care l-am invitat la Comisie pentru a susține proiectul și care a avut un foarte bun discurs în susținerea lui!

În timpul dezbaterilor care au durat mult (aproximativ o oră), câțiva membri ai Comisiei au spus că au înțeles că această inițiativă este una compexă și importantă și că ea merită o mai mare atenție și dezbateri aprofundate.

Unul dintre colegi a făcut propunerea de a amâna o decizie a Comisiei pentru sau împotriva proiectului. Deputații din Comisie au dorit să dea o șansă unei dezbateri mai largi la care să participe autorități locale și experți. Această propunere a fost acceptată!

Astfel că s-a decis amânarea cu o lună a deciziei. În acest interval de timp, Comisia va încerca să asculte punctele de vedere ale celor care sunt implicați și interesați în această problemă. Ceea ce este foarte bine este că vom putea discuta pe această temă în parlament fără a fi influențați de un eveniment emoțional recent și sper că dezbaterea va fi una mai rațională decât cea din septembrie 2013 (când s-a decis trecerea la uciderea în masă a câinilor comunitari).

Așadar, este un bun pas înainte întrucât cel puțin avem o șansă pentru o dezbatere mai largă. Sper ca aceia care sprijină această cauză să se implice mai mult decât oricând pe parcursul acestei luni cruciale.

PS: astăzi am purtat tricoul meu ‘norocos’ wink emoticon cu un cățel simpatic și cu mesajul: “Am încredere în oameni! Nu mă omorâți…”

Remus Cernea
Deputat independent