Schweizer Tierärzte schreiben an alle Rumänischen Bürgermeister

zihlmanns dumitriuvLnR: Dr. Josef Zihlmann, Silvia Zihlmann, Claudiu Dumitriu


Deutsche Übersetzung folgt im Anschluss

Scrisoare către toţi primarii din România, finalul lunii august 2015

Stimate domnule primar,
Stimată doamnă primar

Problema câinilor fără stăpân şi a corupţiei legată de aceasta devine din ce în ce mai cunoscută în întreaga lume. România este considerată una dintre cele mai corupte ţări. Autoritatea veterinară română şi aşa-zisa autoritate de protecţie a animalelor, ANSVSA, sunt unii dintre principalii responsabili pentru această situaţie îngrozitoare. Ele acţionează cu toate forţele împotriva singurei soluţii corecte şi sustenabile, aceea de a rezolva problema prin castrări în masă. În schimb ele insistă pe menţinerea animalelor în condiţii chinuitoare în adăposturi publice, unde acestea stau în propria mizerie, fără a primi hrană în mod regulat şi fără îngrijiri medicale. Totodată se plătesc bonificaţii ridicate per cap de câine prins unor hingheri brutali. Nesocotirea legilor este o practică curentă. Din păcate mulţi membri ai guvernului, poliţişti şi diverşi primari lucrează mână în mână cu funcţionarii ANSVSA şi ai autorităţii veterinare. De mult este clar că sunt deturnate mari sume din banii rezultaţi din impozite, precum şi din alte surse.

Mii de activişti pentru drepturile animalelor din ţările europene se implică pentru bunăstarea animalelor din ţara Dumneavoastră. În acest sens ei investesc sume uriaşe de bani, multă energie, nervi şi întregul timp liber. Ştim cu toţii că problema câinilor vagabonzi nu afectează „numai” animalele – nu – şi oamenii pot suferi urmări ireparabile, în primul rând copiii sunt traumatizaţi şi pot suferi întreaga viaţă din această cauză. În momentul de faţă aceste efecte sunt puţin vizibile, însă pe termen lung acest lucru poate duce la distrugerea unei ţări. Chinuirea brutală a animalelor în mijlocul străzilor, situaţia îngrozitoare din adăposturile publice şi metodele chinuitoare de ucidere, de ex. cu substanţa T61, sunt greu de pus în cuvinte şi contrare legislaţiei.

Propria atitudine faţă de această situaţie v-o cunoaşteţi cel mai bine personal. Ne este însă cunoscut care sunt primarii dispuşi să colaboreze cu organizaţiile şi activiştii pentru protecţia drepturilor animalelor. În acest sens există de mult timp liste de nume, care sunt actualizate constant.

De ce vă scriem toate aceste lucruri? Pe de o parte nu am renunţat să sperăm, pe de alta pentru că în scurt timp vor avea loc
Noile alegeri locale.
Într-o ţară democratică cetăţenii decid cine îşi doresc să le fie primar.

O amplă majoritate a oamenilor din România nu doresc să mai tolereze situaţia mizerabilă legată de câinii fără stăpân şi se vor decide cu siguranţă pentru acei primari care cooperează cu activiştii pentru protecţia animalelor şi fac totul pentru a soluţiona în mod sustenabil problema câinilor fără stăpân. Aceştia nu doresc copii depresivi, care vor trece prin viaţă fără speranţă şi incapabili să muncească. Ceilalţi copii se vor transforma în delincvenţi fără scrupule, deoarece aceştia nu vor fi cunoscut nimic altceva decât brutalitatea şi folosirea forţei. Astfel, ţara Dumneavoastră va fi trasă irevocabil spre abis.

Însă România nu trebuie să rămână o ţară săracă. Fără corupţie şi fără problema câinilor fără stăpân această ţară poate deveni o minunată destinaţie turistică. Peisaje splendide invită la relaxare şi contemplare, la drumeţii şi vacanţe la malul mării. Acest cadou al naturii ar trebui utilizat ca o şansă.

Programele de schimb cu alte ţări pot crea oportunităţi de perfecţionare profesională pentru tineri, prin intermediul cărora aceştia îşi pot construi un viitor în România. Posibilităţile sunt nelimitate. Fiecare primar care se implică pentru propria comunitate, ar avea astfel o sarcină extrem de satisfăcătoare, deoarece ar obţine un succes palpabil pentru oameni şi pentru animale şi, în primul rând, pentru pământul natal. Odată cu funcţia el preia o parte din responsabilitatea pentru România şi decide dacă cei din ţară şi din afara ei vor privi spre România şi spre el însuşi cu respect sau cu dispreţ. Fiindcă în epoca internetului nimic nu poate rămâne ascuns lumii.

Mai este încă timp să vă decideţi ce poziţie adoptaţi. Ar fi îmbucurător să fiţi deja unul dintre primarii cu atitudine constructivă şi orientată spre viitor, pentru care ţara şi copii acesteia reprezintă o valoare de neînlocuit.

Am aprecia foarte mult dacă aţi găsi timpul necesar să vă exprimaţi pe scurt poziţia asupra prezentei. Vă mulţumim anticipat.

Cu salutări

STARROMANIA, Schweizer Tierärzte für Rumänien

Dr. Josef & Silvia Zihlmann


Brief an alle Bürgermeister Rumäniens Ende August 2015

Sehr geehrter Herr Primar
Sehr geehrte Frau Primar

Mehr und mehr ist das Strassenhundeproblem und die damit zusammen hängende Korruption in Ihrem Land der ganzen Welt bekannt. Rumänien gilt als das korrupteste Land überhaupt. Die rumänische Veterinärbehörde und Schein-Tierschutzbehörde ANSVSA gehören u.a. zu den Hauptschuldigen dieser Misere. Sie wirken mit aller Kraft gegen die einzig richtige und nachhaltige Lösung, durch Massenkastrationen das Problem zu beheben. Stattdessen setzen sie auf tierquälerische Haltung in städtischen Tierheimen wo Tiere in ihrem eigenen Dreck stehen, ohne regelmässige Fütterung oder medizinische Betreuung. Und sie bezahlen hohe Kopfprämien an brutale Hundefänger. Laufend werden Gesetze missachtet. Leider arbeiten viele Regierungsmitglieder, Polizisten und div. Bürgermeister Hand in Hand mit den Beamten der ANSVSA und der Veterinärbehörde zusammen. Längst ist klar, dass dabei grosse Mengen an Steuergeldern und Geld aus anderen Quellen missbraucht werden.

Tausende Tierschützer aus europäischen Ländern setzen sich in Ihrem Land für das Wohl der Tiere ein. Dafür investieren sie riesige Geldsummen, viel Energie, Nerven und ihre ganze Freizeit. Wir alle wissen, dass das Streunerproblem nicht „nur“ Auswirkungen auf die Tiere hat – Nein – die Menschen tragen irreparable Schäden davon, vor allem Kinder werden traumatisiert und leiden ihr ganzes Leben lang darunter. Im Moment sind diese Auswirkungen kaum spürbar, doch auf Dauer kann damit ein Land zerstört werden. Brutale Tierquälereien auf offener Strasse, die grauenvollen Zustände in den Städt. Tierheimen und qualvollen Tötungsmethoden, z.B. mit T61, sind absolut undiskutabel und gesetzeswidrig.

Wie Ihre persönliche Einstellung zu all dem ist wissen Sie selber am besten. Doch es bleibt uns nicht verborgen, welche Bürgermeister zu einer kooperativen Zusammenarbeit mit Tierschutzorganisationen und Tierschützern bereit sind. Längst existieren darüber Namenslisten, die laufend auf den neuesten Stand gebracht werden.

Warum wir Ihnen das alles schreiben? Zum einen haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben und zum anderen finden schon sehr bald
Neuwahlen der Bürgermeister statt.
In einem demokratischen Land bestimmen die Bürger, wen sie sich als Bürgermeister wünschen.

Eine grosse Mehrheit der Menschen in Rumänien wollen dieses Elend mit den Strassenhunden nicht länger dulden und werden sich bestimmt für jene Bürgermeister entscheiden, die mit den Tierschützern kooperieren und alles daran setzen, das Streunerproblem nachhaltig zu lösen. Sie wollen keine depressiven Kinder, die unfähig zu einer Arbeit und ohne Hoffnung durch das Leben gehen. Aus den restlichen Kindern werden sich skrupellose Verbrecher entwickeln weil sie nichts anderes als Brutalität und Gewalt kennen gelernt haben. Dadurch wird Ihr Land unwiderruflich in den Abgrund gezogen.

Doch Rumänien muss nicht arm bleiben. Ohne Korruption und ohne Streunerproblem kann dieses Land sich zu einem wunderbaren Reiseland entwickeln. Herrliche Landschaften laden zum Ausspannen, Verweilen, zu Wanderungen und Badeferien ein. Dieses Geschenk der Natur sollte dankbar als Chance genutzt werden.

Austauschprogramme mit anderen Ländern können berufliche Fortbildungen für junge Menschen ermöglichen, mit denen sie sich in Rumänien eine Existenz aufbauen können. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Jeder Bürgermeister, der sich für sein Land engagiert hätte damit eine erfüllende und weit befriedigendere Aufgabe weil er einen sichtbaren Erfolg für Mensch und Tier und vor allem für sein Heimatland erreicht. Mit seinem Amt übernimmt er einen Teil der Verantwortung für Rumänien und entscheidet, ob die Menschen im In- und Ausland mit Verachtung oder Hochachtung auf ihn und das Land Rumänien blicken. Denn im Zeitalter des Internets bleibt der Welt nichts verborgen.

Noch ist es Zeit, sich zu entscheiden, zu welcher Seite Sie sich bekennen. Erfreulich, wenn Sie bereits zu den konstruktiven, zukunftsorientierten Bürgermeistern gehören, für die ihr Heimatland und die Kinder dieses Landes unersetzlichen Wert haben.

Wir würden sehr schätzen wenn Sie Zeit finden, sich zu diesem Schreiben kurz zu äussern. Dafür danken wir Ihnen im Voraus.

Mit freundlichen Grüssen

STARROMANIA, Schweizer Tierärzte für Rumänien

Dr. Josef & Silvia Zihlmann